ข่าวนักวิจัยไทยคว้ารางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์โลกที่เจนีวา - kachon.com

นักวิจัยไทยคว้ารางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์โลกที่เจนีวา
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  นำคณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทยเข้าร่วมประกวดและนำเสนอในงาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส   ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2561 

งานดังกล่าวเป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ นครเจนีวา และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 46   มีนักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงาน จากกว่า 40 ประเทศ  และมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 50,000 คน 

และในปีนี้  นักประดิษฐ์/นักวิจัยไทยสามารถคว้ารางวัลสำคัญของงานคือ รางวัล Prix de la Ville De Geneve จากผลงานเรื่อง “โปรแกรมสำหรับเดินทางจับคู่การเดินทางร่วมกันแบบอัตโนมัติทางรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่ด้วยฐานเวลาปัจจุบัน” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นอกจากนี้ คณะนักประดิษฐ์/นักวิจัยไทย ยังได้รับรางวัลสำคัญในการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งนี้ ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with Congratulations of Jury) จำนวน 4 ผลงาน  รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)จำนวน 26  ผลงาน  รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จำนวน 32 ผลงาน   รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จำนวน 33 ผลงาน   และมีผลงานจากประเทศไทยได้รับรางวัลพิเศษ (Special Awards) จากองค์กร/หน่วยงานต่างประเทศอีกหลายผลงาน

ทั้งนี้  วช. ได้นำนักประดิษฐ์และนักวิจัยจาก 29 หน่วยงาน เข้าร่วมนำเสนอภายในงาน โดยผลงานของประเทศไทยที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้มาจากผลงานที่เคยได้รับรางวัลและนำเสนอในเวทีระดับประเทศ ได้แก่ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และเวทีอื่นๆ