ไอที - kachon.com

ไอที

โลกเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตนเองให้มีทักษะด้านดิจิทัล ตามให้ทันเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นในยุคนี้ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน

Read more