ไอที - kachon.com

ไอที

ดีแทค เผยข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ยังคึกคัก ภาพรวม จังหวัดครองแชมป์การใช้งานสูงสุดคือ กรุงเทพ Facebook ยังครองแอพยอดนิยมของคนไทย

Read more

ไอที

โลกเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตนเองให้มีทักษะด้านดิจิทัล ตามให้ทันเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นในยุคนี้ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน

Read more