ข่าวฝ่ายกฎหมาย กสทช.เตรียมยื่นอุทธรณ์กรณีไทยทีวี - kachon.com

ฝ่ายกฎหมาย กสทช.เตรียมยื่นอุทธรณ์กรณีไทยทีวี
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
นายสมบัติ ลีลาพตะ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กสทช.กล่าวว่า  ยอมรับคำพิพากษา และจะยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน  โดยประเด็นการคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ทางไทยทีวีชนะนั้น ส่วนตัวเห็นว่าศาลฯ อาจมองว่า กสทช.ควรคืนเงินประมูลส่วนที่ยังไม่ได้ประกอบกิจการ  แต่ส่วนตัวมองว่า อนาคต อาจทำให้การแบ่งจ่ายงวดเงินประมูล เช่น การประมูลทีวีดิจิตอล หรือ ประมูลคลื่นโทรคมนาคม ในอนาคต  หากมีการแบ่งซอยงวดเงินประมูลให้จ่ายได้หลายงวด อาจทำให้ มีความเสี่ยงเหมือนกรณีนี้ ที่ศาลไม่ได้มองว่า เป็นเงินประมูลทั้งก้อนเดียวกัน แต่เป็นการมองว่าใช้คลื่นความถี่เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น ถ้ายังใช้ไม่ถึงช่วงงวดที่ต้องแบ่งจ่ายก็ยังไม่ต้องจ่าย

ทั้งนี้ ทางกสทช.มองว่า เป็นเงินประมูลทั้งก้อน ที่ผู้ชนะประมูลต้องจ่ายให้ครบทั้งหมด เพียงแต่กสทช. แบ่งซอยออกเป็นงวดๆ ให้  นอกจากนี้ เหตุผลที่พิจารณาว่า โครงข่ายไม่ครอบคลุมนั้น ก็ยังมีความน่าสงสัย เนื่องจาก ไทยทีวี กล่าวอ้างโครงข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีความล่าช้า  มาเป็นประเด็นต่อสู้ในชั้นไต่สวน แต่ข้อเท็จจริง คือ ไทยทีวี ไม่ได้ใช้โครงข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ แต่เป็นการใช้โครงข่ายของไทยพีบีเอส ซึ่ งดำเนินการเสร็จได้เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด ซึ่งในชั้นของการไต่สวนได้แจ้งให้ผู้พิจารณารับทราบแล้ว แต่สุดท้ายเมื่อผลออกมาเป็นเช่นนี้ก็ต้องยื่นอุธรณ์ตามที่มีช่องทาง