ข่าวทีมเมคเกอร์ไทยคว้ารางวัลนวัตกรรม'DELTA CUP' - kachon.com

ทีมเมคเกอร์ไทยคว้ารางวัลนวัตกรรม'DELTA CUP'
ไอที

photodune-2043745-college-student-s

นายยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า การแข่งขัน DELTA CUP 2017 เป็นการประกวดนวัตกรรมที่ใช้ระบบอัตโนมัติสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ที่เมืองหวู่เจียง ใกล้นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ซึ่งเป็นเวทีนานาชาติที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนักศึกษาพัฒนาศักยภาพในด้านวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ จัดโดยเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศจีน

โดนมีผู้ส่งผลงานรวม 74 ทีม การแข่งขันแบ่งเป้น 3 ประเภท คือ 1.ประเภทหุ่นยนต์ (Smart Robots) 2.ประเภทเครื่องจักรกลอัจฉริยะ (Smart Machine) และ 3.ประเภทอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) ซึ่งทีมนักศึกษาตัวแทนจากไทย สามารถคคว้ารางวัลจาก 5 ผลงาน คือ

เครื่องคัดแยกไข่เสียในตู้ฟักอัตโนมัติ (Non Hatched Smart Detection) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ฝีมือของเมคเกอร์ชั้นปี 4 คณะวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงาน ตู้ส่งโปสการ์ดอัจฉริยะ (Smart Travelling Mailbox) ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฝีมือของเมคเกอร์ชั้นปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงานเครื่องแยกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (SMD Disassembly Machine) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฝีมือของเมคเกอร์ชั้นปี 2 สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลงาน Healthy Hub ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฝีมือของเมคเกอร์ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสุดท้าย ผลงาน เครื่องจัดเก็บอุปกรณ์อัจฉริยะ Ripbat ฝีมือของเมคเกอร์ชั้นปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้าน นายธนกร วัฒนาพร หัวหน้าทีม เจ้าของผลงาน เครื่องคัดแยกไข่เสียในตู้ฟักอัตโนมัติ กล่าวว่า ไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเนื้อไก่ที่สำคัญซึ่งสร้างรายได้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก แต่เกษตรกรยังขาดแคลนเทคโนโลยี มีผลทำให้ผลผลิตและคุณภาพยังไม่ดี ใช่ว่าไข่ทุกใบจะฟักออกมาเป็นตัวได้ จึงต้องคัดแยกไข่ที่ไม่สามารถฟักได้ออกเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะกระทบต่อไข่และลูกไก่ตัวอื่นๆ

แต่เดิมใช้วิธีการคัดแยกไข่ ที่เรียกว่า ส่องไข่ นำไฟฉายส่องใต้ไข่ ดูด้วยตาว่ามีตัวลูกไก่อยู่ข้างในและยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นั้น ไม่มีความแม่นยำพอ เราจึงสร้างเครื่องคัดแยกไข่เสียในตู้ฟักอัตโนมัติขึ้นมา โครงสร้างของเครื่องคัดแยกไข่เสียในตู้ฟักอัตโนมัติเป็นอลูมิเนียมและเหล็ก การใช้งานคือ นำไข่เข้าเครื่องตามปริมาณที่กำหนด เครื่องจะทำการประมวลผลภาพและคัดไข่ที่ไม่สามารถฟักออกให้อัตโนมัติ แม่นยำในการตรวจสอบ ลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากคนได้ ช่วยให้เกษตรกรฟาร์มไก่มีผลกำไรมากขึ้นและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต