ข่าวเตรียมตัวให้พร้อม ส่องบันได 5 ขั้นสู่การเป็น 'แอนิเมเตอร์' - kachon.com

เตรียมตัวให้พร้อม ส่องบันได 5 ขั้นสู่การเป็น 'แอนิเมเตอร์'
ไอที

photodune-2043745-college-student-s

แนะนำเทคนิคสู่สายงานแอนิเมชั่น กับทักษะและขั้นตอนสำคัญ 5 ข้อ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจ ก็สามารถฝึกฝนได้...

ในยุคที่สังคมโลกกำลังถูกคำว่า "ดิจิตอล" กลืนกิน จนนำไปสู่ความต้องการแรงงานในสายดิจิตอลและเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก ทั้งยังกลายเป็นการปลูกฝังและสร้างภาพลักษณ์ให้เยาวชนรุ่นหลังเข้าใจว่า สายงานที่จะสร้างโอกาสและมีความเจริญก้าวหน้าสูง คือ สายงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี รวมถึง "สายแอนิเมชั่น"

ว่าแต่คุณรู้หรือไม่ ทักษะสำคัญของเหล่าแอนิเมเตอร์ต้องมีอะไรบ้าง อยากเข้าสู่สายงานด้านนี้ ควรเตรียมตัวอย่างไร?

"แอนิเมเตอร์เป็นอาชีพใหม่ ที่เด็กไทยให้ความสนใจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะช่วงอายุ 7-14 ปี รองลงไป คือ การเป็นเกมแคสเตอร์ (นักแคสเกม : ทำหน้าที่เล่นและพากย์เกมไปพร้อมๆ กัน) ซึ่งเชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากเกม การ์ตูน หรือภาพยนตร์ในปัจจุบัน ซึ่งแอนิเมชั่นเข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานให้สมจริงและมีอรรถรสมากขึ้น" นายจามร วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไอคอม เทค จำกัด อธิบายและยังได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมอีกว่า...


เครื่องมือพร้อม ขาดแต่นักคิด!
นายจามร กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีเทคโนโลยีล้ำสมัยเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ผู้ใช้งานจึงจำเป็นต้องรู้จักและเข้าใจเทคนิคการใช้งานอยู่บ้าง เช่น ต้องชื่นชอบการดูหนัง ฟังเพลง หรือชื่นชอบงานตัดต่อ เนื่องจากการเป็นผู้พัฒนาเนื้อหาจะต้องเข้าใจผู้บริโภคด้วย ว่าคนดูคนฟังต้องการผลงานรูปแบบใด คนอยากเล่นเกม ดูการ์ตูน หรือภาพยนตร์แบบใด จึงจะสามารถสร้างความประทับใจแก่พวกเขาได้

ห่วงการเข้าถึงเทคโนโลยีของเด็กไทย
ฝีมือของคนไทยและเยาวชนไทยนั้นได้รับการยอมรับจากนานาชาติอยู่แล้ว แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ เด็กไทยมักจะได้เข้าถึงเทคโนโลยีช้าเกินไป โดยเฉพาะสถานศึกษาภาครัฐในต่างจังหวัดที่ทรัพยากรน้อยไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก ขณะที่การเลือกเรียนในสายเทคโนโลยีและดิจิตอลก็ยังไม่เป็นที่นิยม ทำให้ขาดแคลนบุคลากรในสายงานดังกล่าว ขณะเดียวกัน แม้จะเรียนจบหลักสูตรดังกล่าวก็ยังมีแรงงานเข้าสู่ตลาดไม่มากนัก เพราะบางส่วนเลือกทำงานไม่ตรงกับสายการศึกษา

ปั้นไอเดีย สร้างแรงบันดาลใจ
นอกจากศักยภาพในภาคปฏิบัติ เด็กไทยยังมีมุมมองที่เน้นการคิดในกรอบและเรื่องใกล้ตัว ซึ่งการสนับสนุนสู่เวทีระดับนานาชาตินั้น จำเป็นต้องให้เยาวชนพัฒนาทั้งด้านทักษะและแนวคิด โดยเฉพาะการปรับแนวคิดจากการบอกเล่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นและสังคมให้ได้ เพื่อสร้างโอกาสในระดับนานาชาติ ไม่จำกัดอยู่แค่สังคมหรือระดับประเทศ


รับผิดชอบและหมั่นเพียร
ยกตัวอย่างการประกวดด้านดิจิตอลคอนเทนต์หลายๆ ครั้ง พบว่าเยาวชนไทยยังขาดทักษะในการสื่อสาร หมายถึง ทักษะที่ดีในการเรียงร้อย เล่าเรื่องราวอย่างปะติดปะต่อ อาจทำให้เนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมานั้นยังไม่กระชับหรือน่าติดตามมากพอ ซึ่งเชื่อว่าหากมีการพัฒนาในส่วนของเนื้อหาและแนวคิดเพิ่มขึ้น ผลงานของเยาวชนไทยก็จะยิ่งมีโอกาสสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติมากขึ้น

เตรียมความพร้อม ทุกแขนง!
อยากให้เยาวชนไทยเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ไม่เฉพาะแต่เพียงสายงานดิจิตอล จากที่เคยฝึกฝนหรือได้ใช้งานฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ในช่วงเริ่มต้นแล้ว ก็ควรจะได้ฝึกฝนต่อไปไม่ละทิ้ง แม้ว่าจะไม่ได้เลือกมุ่งสู่สายงานด้านเทคโนโลยี เนื่องจากทักษะทางเทคโนโลยีนั้นถือเป็นบันไดสู่การต่อยอดเข้าสังคมได้ด้วย ขณะเดียวกันก็ไม่ควรหยุดรออยู่ที่การฝึกสอนจากครู อาจารย์ ควรพัฒนาทักษะของตนเองให้เพิ่มขึ้นอยู่เสมอด้วย.