ข่าวอพวช. เปิดรับสมัครเยาวชนแข่งสร้างดาวเทียมกระป๋อง - kachon.com

อพวช. เปิดรับสมัครเยาวชนแข่งสร้างดาวเทียมกระป๋อง
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) จัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019” พร้อมเปิดอบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนทั่วประเทศผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 2562 อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และ วันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการอพวช. กล่าวว่า โครงการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ ตั้งแต่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย อพวช. ร่วมกับ สทป. จะจัดอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับเยาวชนที่สนใจทั่วประเทศได้เข้าใจพื้นฐาน หลักการทำงาน และการประดิษฐ์ ดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT) และจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (Sugar Rocket) พร้อมเปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019” ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 12 กรกฏาคม 2562
เยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019” สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ www.nsm.or.th/event/competition/cansat-thailand.html, www.dti.or.th , Facebook fanpage : Cansat Thailand โทร 0 2577 9999 ต่อ 1411 – 1416