ข่าวกสทช. ยันไม่ลดราคาคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ - kachon.com

กสทช. ยันไม่ลดราคาคลื่น 700 เมกะเฮิร์ตซ
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
วันนี้ (31 พ.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ได้เซ็นเห็นชอบร่างประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 703-733/758-788 MHz หรือคลื่น 700 MHz (เมกะเฮิร์ตซ) แล้ว หลังจากที่สิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้ายผ่านไปแล้วเมื่อวันที่ 30 พ.ค.2562 จากนั้น วันที่ 4 มิ.ย.2562 จะนำส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมกับ ร่างประกาศแผนคลื่นความถี่ ย่าน 700 เมกะเฮิร์ตซ ที่รอให้คณะกรรมการกสทช.เห็นชอบ คาดว่าจะสามารถประกาศลงราชกิจจานุเบกษาภายในวันที่ 5-6 มิ.ย.2562 โดยยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการจัดสรรคลื่นความถี่ ที่ 17,584 ล้านบาท อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรในกรณีที่มีการเลือกช่วงคลื่นความถี่เดียวกันนั้น จากเดิมให้จับสลาก เปลี่ยนเป็น ให้แต่ละรายเสนอผลประโยชน์แข่งกัน หากใครเสนอได้มากกว่าก็เป็นผู้ชนะ หากเสนอเท่ากัน จึงค่อยจับสลาก นอกจากนี้ ยังคงยึดจำนวนใบอนุญาตเดิม คือ 3 ใบอนุญาต ใบละ 10 เมกะเฮิร์ตซ ชำระค่าใบอนุญาตจำนวน 10 งวด 10 ปี อายุใบอนุญาต 15 ปี ได้รับใบอนุญาต วันที่ 1 ต.ค.2563
 
“ตอนนี้ทุกคนอยากให้ลดราคา แต่คณะทำงานมองว่า การลดราคาหากไม่อิงตามหลักวิชาการ มันเดินหน้าไม่ได้ เขาก็ไม่กล้าปรับ ตอบคำถามต่างๆ ไม่ได้ และในคณะทำงานราคาคลื่นมีองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นคณะกรรมการอยู่ด้วย คลื่นความถี่ 2600 เมกัะเฮิร์ตซ ภายในสัปดาห์หน้า กสทช.จะลงนามกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (ทีดีอาร์ไอ) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการว่าจ้างประเมินมูลค่าคลื่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ"