ข่าวเอ็ตด้าประกาศจัดงาน Thailand Cybersecurity 2019 - kachon.com

เอ็ตด้าประกาศจัดงาน Thailand Cybersecurity 2019
ไอที

photodune-2043745-college-student-s


วันนี้(29 พ.ค.) นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)  หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล ประชาชนมีการใช้งานออนไลน์อย่างแพร่หลาย ความปลอดภัยทางไซเบอร์ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งทาง เอ็ดต้าในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการทำธุรกิจบริการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และต้องการให้คนไทยเกิดความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และความมั่นใจในการทำธุรกรรมออนไลน์ จึงได้จัดงาน Thailand Cybersecurity 2019 ขึ้น ภายใต้แนวคิด Cybersecurity Digital Transformation เพื่อให้คนไทยพร้อมรับ-ปรับตัวสู่ดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย
 

ทั้งนี้งาน Thailand Cybersecurity 2019 จะได้ยกระดับงานสู่อีเวนต์ระดับระดับสากลโดยจับมือกับ อาร์เอสเอคอนเฟอเรนซ์ (RSA® Conference)และไซเบอร์เทคโกลบอลอีเวนต์ (CYBERTECHGlobal Events)ซึ่งเป็น 2 องค์กรชั้นนำของโลกในการจัดอีเวนต์ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้โดยนำงาน RSA®C UNPLUGGEDและ CYBERTECH ASIA 2019มาจัดพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกูรูไซเบอร์ซิเคียวริตี้จากทั่วโลกมาร่วมงานอย่างคับคั่ง  รวมถึงมีการจัดแสดงนิทรรศการโชว์นวัตกรรมบนโลกไซเบอร์จากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ เวทีสัมมนาที่มีสปีคเกอร์จากนานาชาติและไทยกว่า 25 คนมาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ เช่น  Transforming Thailand Cybersecurity- The Next Chapter for AI: Ethics and Governance - Data Governance and Privacy Program Management- Industry Recommendation for Security Standards - Regulator's Roles and Responsibilities - Cyberthreat Landscape in Thailand and the Asia Pacific Regionฯลฯ
 

นางสุรางคณา กล่าวต่อว่า  สำหรับ สถานการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ของไทย จากสถิติการรับมือภัยคุกคามของไทยเซิร์ต ในปี 61 ได้รับแจ้งเหตุและประสานงานรับมือภัยคุกคามทั้งสิ้น 2,520 ครั้ง โดยรูปแบบภัยคุกคามที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ  ภัยจากการบุกรุกหรือเจาะเข้าระบบ (Intrusion Attempts) รองลงมาคือ การฉ้อฉล ฉ้อโกง หรือหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ (Fraud) และการบุกรุกหรือการเจาะระบบได้สำเร็จ (Intrusions) ส่วนในปี 62 นี้ ได้มีการประกาศใช้กฎหมาย  พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562   โดยเทคโนโลยี AI จะเริ่มเข้ามามีบทบาทในเชิงป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ส่วนอุปกรณ์ loT ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็จะตกเป็นเป้าการโจมตีแทนอุปกรณ์เราเตอร์ ขณะที่ปัญหาการปลอมบัญชีผู้ใช้งานก็มีมากขึ้น อย่างไรก็ตามผลสำรวจความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในปี 59 และ 61 ของ เอ็ตด้า พบว่าภาพรวม การรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ของไทยยังมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดทั้ง 2 ปี นั่นหมายถึงความจำเป็นของการวางนโยบายสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในด้านนี้อย่างเข้มแข็งต่อไป

 
สำหรับงาน Thailand Cybersecurity 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-18.00น.ณ ห้องวิภาวดี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกำหนดการและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.etda.or.th/tc2019/