ข่าวไปรษณีย์ไทย ชี้แจงลูกค้าหลังพบเงินในกล่องสูญหาย  - kachon.com

ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงลูกค้าหลังพบเงินในกล่องสูญหาย 
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
วันนี้ (16 พ.ค.) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ชี้แจงกรณีที่มีผู้ใช้บริการร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์หลังพบว่าเงินที่บรรจุภายในกล่องพัสดุสูญหายระหว่างการขนส่งผ่านเส้นทางไปรษณีย์ ตามที่มีการเผยแพร่ไปแล้วนั้น ไปรษณีย์ไทย หลังทราบเหตุการณ์ดังกล่าวก็มิได้นิ่งนอนใจ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วน โดยขอเรียนชี้แจงในเบื้องต้นว่า สิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องเรียนอ้างถึงนั้น เป็นสิ่งของที่ฝากส่งในบริการไปรษณีย์ลงทะเบียน ฝากส่งเมื่อวันที่ 13 พ.ค.2562 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำจ่ายถึงผู้รับปลายทางตามมาตรฐานที่ไปรษณีย์ไทยกำหนดไว้ 
    
โดยภายหลังผู้รับพบว่า บริเวณกล่องพัสดุมีร่องรอยฉีกขาด เมื่อตรวจสอบสิ่งของบรรจุภายในไม่มีความเสียหาย แต่เงินที่ผู้ฝากส่งแจ้งว่าได้บรรจุมาภายในกล่องด้วยนั้นสูญหายไป จึงคาดว่าอาจจะสูญหายในเส้นทางไปรษณีย์ ซึ่งไปรษณีย์ไทยจะทำการตรวจสอบในรายละเอียดต่อไป หากเป็นการสูญหายในเส้นทางไปรษณีย์ ก็พร้อมชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว และหากพบว่าผู้ใดกระทำผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวจะทำการลงโทษทางวินัยต่อไป
    

อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ไทย ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ไม่ฝากส่งสิ่งของต้องห้ามผ่านเส้นทางไปรษณีย์ เนื่องจากผิดพระราชบัญญัติทางไปรษณีย์ พ.ศ.2477 ซึ่งประกอบด้วย สัตว์มีชีวิต สิ่งเสพติด            สิ่งลามกอนาจาร วัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ วัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อ และ ธนบัตร ขณะเดียวกัน ในกรณีที่ผู้รับได้รับกล่องพัสดุในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่นำจ่าย หรือที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง เพื่อปฏิเสธการรับ หรือทำการเปิดตรวจสิ่งของบรรจุภายในต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ทันที
    
ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่งและมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีศักยภาพ อีกทั้งมีนโยบายป้องกันและปราบปรามทุจริต รณรงค์ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ลักล้วงสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ