ข่าว"สรนิต"คาดจัดโครงสร้างสำนักงานปลัดกท.อว. แล้วเสร็จใน 90 วัน - kachon.com

"สรนิต"คาดจัดโครงสร้างสำนักงานปลัดกท.อว. แล้วเสร็จใน 90 วัน
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
วันนี้(15 พ.ค.62) รศ.นพ. สรนิต   ศิลธรรม  ปลัดกระทวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)   เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานของกระทรวง อว. ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งสำนักงานปลัดกระทรวง อว. (สป.อว.)  ซึ่งจะมีการรวมเอาหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกว.) เข้ามาไว้ด้วยกัน โดยจะมีหน่วยงานในสป.อว. ประมาณ 10 กองจากเดิมที่ทั้งสองหน่วยงานมีรวมกัน 11 กอง    และต้องมาดูว่าผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานทั้งรองปลัด และผู้ตรวจ  จะแบ่งกันดูงานอย่างไร  โดยขณะนี้ระหว่างที่รอกฎกระทรวงเรื่องโครงสร้างใหม่ ได้ให้ใช้โครงสร้างเดิมไปก่อน  อย่างไรก็ดีคาดว่าจะใช้เวลาตามแผนที่ไว้ไว้คือ ไม่เกิน 90 วันหลังจากนี้  เนื่องจากได้เตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วรอเพียงการเสนอเป็นกฎกระทรวงเท่านั้น

รศ.นพ. สรนิต   กล่าวอีกว่า  ในขณะเดียวกันหน่วยงานนอกสำนักงานปลัด ในเรื่องของระบบงาน ระบบการใช้งบประมาณปี 2562, 2563 และ2564 ระบบกองทุน  ระบบวางแผนยุทธศาสตร์  และระบบจัดสรรเงินทุนวิจัย ต่าง ๆ  ก็จะมีทีมในการดูแล เช่น สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) ช่วยกันดู  ซึ่งจะมีการทำงานไปพร้อม ๆ กัน

ทั้งนี้จากการเป็นปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯคนสุดท้าย เปลี่ยนผ่านมาเป็นปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คนแรก  รศ.นพ. สรนิต    กล่าวว่า  สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความคาดหวังและงานที่มากขึ้น  ซึ่งงานเดิมที่ทำอยู่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ลดลง มีเรื่องอุดมศึกษามาเติมงานก็จะต้องเพิ่มขึ้น  มีภาระมากขึ้น แต่ก็หวังว่าคนก็จะมาช่วยงานมากขึ้นด้วย

“ปัจจุบันงานของทั้งกระทรวงวิทย์และ สกอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังดำเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดสร้างดาวเทียมธีออส 2  การสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องที่สองของประเทศ    รวมถึงโครงการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. ที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงไปช่วยพื้นที่ ในจังหวัดต่าง ๆ ก็ยังดำเนินการต่อไปตามปกติ  ส่วนเรื่องสตาร์ทอัพ ที่มีโครงการอยู่ทั้งในส่วนของ สกอ.และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือเอ็นไอเอ   ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะทำงานร่วมกันอย่างไร “