ข่าวเอบีมฯแนะธุรกิจเร่งทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น - kachon.com

เอบีมฯแนะธุรกิจเร่งทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น
ไอที

photodune-2043745-college-student-s


นายอิชิโระ ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ผู้ให้บริการด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น ในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันองค์กรธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายอันเกิดจากเทคโนโลยีในหลายด้าน ทั้งด้านที่เทคโนโลยีได้เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และด้านที่เทคโนโลยีได้กลายมาเป็นอาวุธสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน


โดยเข้ามา disrupt รูปแบบการทำธุรกิจแบบเดิม ๆ ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต้องเร่งทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Intelligent Enterprise ให้สามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดและตอบสนองต่อปัจจัยรอบตัวได้เร็วขึ้น ลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดให้น้อยลง ด้วยการแปลงทรัพยากรข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเพิ่มคุณค่าให้การทำงานขององค์กร ทั้ง AI, IoT, Data Analytics เป็นต้น มีการออกแบบกระบวนการธุรกิจให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ฉับไว หรือการสร้างสรรค์วิธีการหารายได้ใหม่ ๆ แก่ธุรกิจด้วยนวัตกรรม


“เศรษฐกิจกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ Experience economy ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ธุรกิจจะต้องสามารถสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภค โดยมองลูกค้าหรือผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางของการออกแบบสินค้าและบริการ ต่าง ๆ ของธุรกิจ ความท้าทายภายในองค์กรในการทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่นคือ การทำให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้ทันท่วงที เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์” นายฮาระ กล่าว


ด้าน น.ส.สุปรีดา จิรวงศ์ศรี ผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรง การพัฒนาองค์กรโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร เพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน โดยหลักการสำคัญในการทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น คือ การแปลงทรัพยากรข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อประสิทธิภาพขององค์กรโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ


ซึ่งทางบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด มีเป้าหมายที่จะนำพาองค์กรธุรกิจของลูกค้าก้าวสู่การเป็นIntelligent Enterprise โดยการนำเสนอ“ABeam Cloud” ที่เป็นระบบ Ecosystem ซึ่งมีการทำงานร่วมกับPartnerต่าง ๆ ของทางเอบีมในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจในยุคดิจิทัล เช่น การนำเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) เทคโนโลยี Machine Learning เทคโนโลยี IoT(Internet of Thing) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของ Supply Chain Operation, Human Resource และการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจต่าง ๆ ฯลฯ


นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะนำเสนอนวัตกรรมใหม่เพิ่มเติมอีกทั้งหมด 12 เทคโนโลยีในปี 2019 นี้ และกำลังดำเนินการพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่จะครอบคลุมทุกกระบวนการและอุตสาหกรรมอีกด้วย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลให้กับองค์กรลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์