ข่าวผลสำรวจหน่วยงานสาธารณสุขใช้ไฮบริดคลาวด์มากขึ้น - kachon.com

ผลสำรวจหน่วยงานสาธารณสุขใช้ไฮบริดคลาวด์มากขึ้น
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
นายทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี ผู้จัดการประจำประเทศไทยของนูทานิคซ์ เปิดเผยว่า ประชากรสูงอายุที่มีมากขึ้น โรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยที่ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงความท้าทายทางเทคนิคและสังคมอื่นๆ ล้วนสร้างแรงกดดันให้โรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพมากขึ้นเช่นกัน ไม่มีวิธีที่จะแก้ความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างทันทีทันใด แต่การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ทันสมัยและรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์ เป็นขั้นตอนแรกที่เริ่มทำได้ทันที เพื่อคงคุณภาพการดูแลรักษาในปัจจุบัน และช่วยให้สามารถให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างเฉพาะเจาะจงไปยังแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้น



นูทานิคซ์ได้จัดทำการสำรวจทั่วโลกและเปิดเผยตัวเลขจากรายงาน Enterprise Cloud Index เกี่ยวกับการวางแผนใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ขององค์กรด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาล ทั้งที่เป็นไพรเวท ไฮบริด และพับลิคคลาวด์ พบว่าวงการสาธารณสุข และโรงพยาบาล กำลังใช้งานไฮบริดคลาวด์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง



ไฮบริดคลาวด์เป็นการรวมความสามารถ และประโยชน์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับจากไพรเวทและพับลิคคลาวด์ไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เมื่อแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว หน่วยงานด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานไฮบริดคลาวด์มากเป็นลำดับที่สาม รายงานยังพบว่า ในเวลาเพียงสองปี การใช้งานไฮบริดคลาวด์ของผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จาก 19% เป็น 37%


ผลสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าวงการสาธารณสุขและโรงพยาบาล กำลังหันไปใช้ระบบไฮบริดคลาวด์ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสามารถเคลื่อนย้ายแอพพลิเคชั่นระหว่างไพรเวทและพับลิคคลาวด์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อจัดการกับความกังวลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ตอบแบบสำรวจเกินครึ่งจากวงการสาธารณสุขและโรงพยาบาล ระบุว่าการใช้งานอินเตอร์-คลาวด์ แอพพลิเคชั่น โมบิลิตี้นั้นเป็น "สิ่งจำเป็น" ที่จะทำให้การเคลื่อนย้ายการทำงานของแอพพลิเคชั่นต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริการด้านเน็ตเวิร์คต่างๆ และนโยบายด้านความปลอดภัย ระหว่างไพรเวทและพับลิคคลาวด์เป็นไปอย่างราบรื่น.