ข่าวชมฝีมือเยาวชนไทยใน Thailand IT Contest Festival 2019 - kachon.com

ชมฝีมือเยาวชนไทยใน Thailand IT Contest Festival 2019
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  จัดงานมหกรรมการแข่งขันทางด้านไอทีระดับเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Thailand IT Contest Festival: IT 2019)”    

นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทย์ฯ  กล่าวว่า มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18   เป็นเวทีส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด  Go Together: เยาวชนร่วมใจ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน   งานดังกล่าวเป็นมหกรรมที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากเยาวชน และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาจากภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมารวมตัว ร่วมใจกันอยู่ในงานนี้เป็นจำนวนมาก   ถือเป็นเวทีสำคัญที่เยาวชนไทยจะได้มีพื้นที่ปลดปล่อยศักยภาพจากการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการนำจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาผสานในกระบวนการเรียนรู้  

และที่สำคัญคือ เป็นโอกาสในการสั่งสม บ่มเพาะ กระบวนการพัฒนาความคิดด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของเยาวชนไทยผ่านคณาจารย์ กรรมการทุกท่านที่ได้ให้ความเห็นข้อมูลป้อนกลับ ในการพัฒนาโครงงานของเยาวชนตั้งแต่รอบแรก จนมาถึงรอบสุดท้าย ซึ่งการที่เยาวชนได้รับ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะทำให้เกิดการพัฒนาตัวเอง และผลงานของตัวเองอย่างต่อเนื่อง  กระบวนการเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนักคิด นวัตกร และบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศซึ่  งจะเป็นพลังที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศไทย  

สำหรับการจัดงานครั้งนี้เนคเทคจัดขึ้นเป็นปีที่ 18    มีการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศใน 3 กิจกรรม และนำเสนอผลงาน 1 นิทรรศการ คือ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (The Twentieth -First National Software Contest: NSC 2019) ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซอฟต์แวร์ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ ปีนี้ มีเยาวชนส่งโครงการเข้าร่วม 1,760  โครงงานจาก 201 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีโครงงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรวม 135  โครงงานจาก 52 โรงเรียน  

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twentieth One Young Scientist Competition: YSC 2019) เพื่อสรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งมีเยาวชนส่งโครงการเข้าร่วม 1,528 โครงงานจาก 203 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีโครงงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรวม 56 โครงงานจาก 39 โรงเรียน

การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (The Eighteenth Youth's Electronics  Circuit Contest: YECC 2019) กิจกรรมต่อเนื่องหลังจากค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ หรือ NECTEC eCamp โดยตัวแทนค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศ เพื่อชิงชัยและค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์วัยเยาว์ การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทนิสิต นักศึกษา มีส่งโครงการ มา 29 โครงงาน ผ่านการพิจารณาเข้ารอบสองมา 15 โครงการจาก 7 สถาบันการศึกษา  ส่วนประเภทนักเรียนปีนี้จะมีน้องๆ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 18 ทีม  

และโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”   ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่เยาวชนที่มีความตั้งใจจริง และผลงานมีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาผลงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อนำไปสู่การใช้งานได้จริง  ปีนี้มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการ ทั้งหมด 14 ผลงาน จากโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่  

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมผลงานของเยาวชน  ในเวที “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18    ได้ฟรีระหว่าง  13-15 มีนาคม 2562 ที่ ไอซ์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์  โดยจะมีการประกาศผลรางวัลในประเภทต่าง ๆในวันที่ 15 มีนาคมนี้