ข่าวปส.เปิดบูธวันเด็ก 62 สร้างความรู้นิวเคลียร์ - kachon.com

ปส.เปิดบูธวันเด็ก 62 สร้างความรู้นิวเคลียร์
ไอที

photodune-2043745-college-student-s

น.ส.วิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปส.ได้ร่วมจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 ม.ค.62 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ จากหน่วยงานในสังกัด วท. และหน่วยงานพันธมิตร รวม 18 หน่วยงาน กว่า 100 กิจกรรม โดยมี นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานสำหรับในปีนี้ ปส. ใช้ชื่อกิจกรรมว่า “Radioactive Element : Cobalt” จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธาตุโคบอลต์และนำเสนอเรื่องราวของโคบอลต์-60 ซึ่งเป็นธาตุกัมมันตรังสี อาทิ ประโยชน์และการกำกับดูแลความปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับธีมงานและโอกาสการครบรอบ 150 ปี ของการค้นพบระบบตารางธาตุเป็นครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ.1869 มุ่งเน้นให้เยาวชนเรียนรู้ตารางธาตุและทำความรู้จักธาตุกัมมันตรังสีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงชิ้นงานสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสี เช่น ชุดป้องกันเปรอะเปื้อนทางรังสี เครื่องมือวัดปริมาณรังสี ด้วย
นอกจากนี้ ปส. ยังมี เกมและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบูธให้ร่วมสนุกเพื่อให้ร่วมลุ้นรับของรางวัลและของที่ระลึกมากมาย อาทิ เกมบิงโกนิวเคลียร์ เกมจับคู่นิวเคลียร์ ภาพระบายสีการ์ตูนวิทยาศาสตร์ และตารางธาตุ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เข้าใจแนวคิด วิธีการทำงานกับรังสีที่ถูกต้อง รวมถึงกิจกรรมเด็กรักษ์โลก เพื่อส่งเสริมการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน โดยการนำถุงผ้าและแก้วน้ำมาร่วมกิจกรรมรับของรางวัล เพื่อสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมกับสังคมในการรักษ์โลกให้แก่เยาวชน ดังคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา พัฒนาชาติ”