ข่าว'บราเดอร์'ใช้แชทบอทบริการลูกค้ารับยุค 4.0 - kachon.com

'บราเดอร์'ใช้แชทบอทบริการลูกค้ารับยุค 4.0
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
นายวรศักดิ์ ประดิษฐ์กุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้าบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะเริ่มนำระบบ แชท(Chat) เข้ามาเสริมความรวดเร็วแก่ระบบบริการของ บราเดอร์ ในไตรมาสแรกของปี 2562 และจะนำระบบแชทบอท( Chatbot) ซึ่งเป็นระบบโต้ตอบอัตโนมัติ ที่สามารถเรียนรู้จากคำถามเพื่อประมวลคำตอบส่งกลับไปหาลูกค้าได้ นำมาใช้เพื่อเสริมความคล่องตัวในงานบริการและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าชาวไทยให้ได้มากที่สุด ซึ่งปัจจุบันระบบดังกล่าวอยู่ระหว่างการทดสอบใช้โดย บราเดอร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ก่อนนำมาใช้ในประเทศไทยในปลายปี 62
 

 “ถือเป็นผู้ทำธุรกิจเครื่องพิมพ์รายแรกที่นำแชทบอทมาใช้ คาดว่าจะลงทุนด้านโซลูชั่นนี้ทั้งหมดไม่เกิน 10 ล้านบาท แต่สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพบริการลูกค้าได้เพิ่มขึ้น 3-5 เท่า จากปัจจุบันที่มีจำนวนลูกค้าที่ติดต่อผ่าน บารเดอร์ คอนแทค เซ็นเตอร์ เฉลี่ย 6,000 รายต่อเดือน ซึ่งเมื่อมีการนำแชทบอทมาใช้ จะช่วยให้ลดต้นทุนในการให้บริการ ขณะนี้เดียวกันแชทบอทยังสามารถบริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วย สำหรับพนักงานที่เคยให้บริการจะถูกปรับเปลี่ยนมาให้บริการในขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงจะเป็นผู้ช่วยด้าน Training Chatbot รวมทั้งคิดกลยุทธ์งานบริการอื่นๆ ได้อีกด้วย”


 นอกจากนี้ยังได้นำโมบายแอพพลิเคชันด้านงานบริการ ชื่อ “Brother Support Center” มาให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงของลูกค้า ทั้งหมดเป็นการพัฒนาบริการภายใต้กลยุทธ์ Omni Channel Solution เพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้หลากหลายช่องทางยิ่งขึ้น เปลี่ยนจากเสียง ( Voice) มาเป็นไม่ใช่เสียง(  Non-Voice) ให้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
นายวรศักดิ์  กล่าวต่อว่า บราเดอร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างสูง เพราเชื่อว่าการส่งมอบบริการที่ดีเยี่ยม ต้องมาจากพื้นฐานภายในจิตใจและความคิดของผู้ให้บริการ จึงได้ลงทุนออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “The Power of Thinking” ประกอบด้วย 1.Think Plus+ Program 2.Think BIG Program และ 3.Think Smart Program


โดยได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MoU) กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสุโขทัย และสถาบันการอาชีวศึกษา 6 แห่งประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย และวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย จัดกิจกรรม ‘The Academic Cooperation Program’ ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมทางเทคนิคในการซ่อมเครื่องพิมพ์เพื่อถ่ายทอดความรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในสายงานอาชีพ ไปใช้เพื่อบริการสังคมในพื้นที่ด้วย.