ข่าวไปรษณีย์ไทยพื้นที่กทม-ปริมณฑลขยายเวลาเปิดถึงสองทุ่ม - kachon.com

ไปรษณีย์ไทยพื้นที่กทม-ปริมณฑลขยายเวลาเปิดถึงสองทุ่ม
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขยายเวลาให้บริการไปรษณีย์     ถึง 20.00 น. และบางแห่งถึง 23.00 น. พร้อมเปิดให้บริการแบบไม่มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยผู้ใช้บริการสามารถฝากส่งสิ่งของได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
                ตรวจสอบรายชื่อและช่วงเวลาการให้บริการของที่ทำการไปรษณีย์ต่างๆ ได้ที่   www.thailandpost.co.th