ข่าวสมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิดงาน'CAS Innovation Expo' - kachon.com

สมเด็จพระเทพฯเสด็จเปิดงาน'CAS Innovation Expo'
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) ที่ห้องบอลรูม  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ “CAS Innovation Expo (Bangkok) 2018”ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน(CAS)  และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยจัดขึ้น   โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีรศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ  H.E. Mr. Lyu  Jian เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และ Mr.Deng  Maichun  เลขาธิการสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รศ.นพ.สรนิต กล่าวว่า   วันนี้ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่เราต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการของ CAS ที่กรุงเทพ ฯ  โดยสมเด็จพระเทพ ฯ ทรงสนพระทัยและชื่นชมความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบ 10-20ปีที่ผ่านมาของประเทศจีนเป็นอย่างมากซึ่งประเทศไทยควรที่จะได้เรียนรู้เรื่องดังกล่าวจากประเทศจีน เพราะมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน   ทั้งนี้สมเด็จพระเทพ ฯได้ทรงริเริ่มให้มีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ระหว่างไทยกับจีน รวมถึง  CAS   เป็นจำนวนมาก  เช่น  เรื่องของเทคโนโลยีอวกาศ  ดาราศาสตร์  การเก็บพันธุกรรมพืช  เทคโนโลยีซินโครตรอน และความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบรางด้าน H.E. Mr. Lyu Jian  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย กล่าวว่า  การที่ประเทศจีนเลือกไทยเป็นประเทศแรกในการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมของ CAS  ที่มาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกนั้น เป็นผลมาจากความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและมิตรภาพที่มีมาช้านานของทั้งสองประเทศ  โดยจีนและไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

“หลายปีมานี้ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ฯ ของทั้งสองประเทศ  มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  และมีไฮไลต์เป็นจำนวนมาก  เช่น  ความร่วมมือในด้านรถไฟความเร็วสูง ที่บูรณาการความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยในการก่อตั้งศูนย์ร่วมวิจัยรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน มีการร่วมกันพัฒนาและคิดค้นเทคโนโลยีด้านรถไฟความเร็วสูงที่สอดคล้องกับภูมิอากาศของภูมิภาคอาเซียน    โดยขณะนี้มีบริษัทจากจีนหลายแห่งที่ให้ความสนใจในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจอีอีซีของไทย ซึ่งจะนำมาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ     และเมื่อปีที่แล้ว CAS ได้ก่อตั้งศูนย์ความร่วมมือนวัตกรรมที่กรุงเทพ  ซึ่งเป็นความร่วมมือแห่งแรกที่ CAS ก่อตั้งขึ้นในต่างประเทศ  ดังนั้นการเลือกไทยเป็นที่จัดแสดงนวัตกรรมเป็นครั้งแรกในต่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่ควรทำ” H.E. Mr. Lyu Jian  กล่าว

 

สำหรับงาน“CAS Innovation Expo (Bangkok) 2018”  นับเป็นครั้งแรกที่สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ได้นำเอาผลงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ของชาติมาจัดแสดงในต่างประเทศ  เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมถึงนำเสนอผลงานการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศจีนในตลอดหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงได้ใช้โอกาสนี้ในการเผยแพร่ผลงานความร่วมมือระหว่างไทย-จีนด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-14 ตุลาคม  ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บริเวณโซนพลาซ่า กรุงเทพมหานคร