ข่าวโซลูชั่นเฝ้าระวังเตือนภัยแอพระดับองค์กร - kachon.com

โซลูชั่นเฝ้าระวังเตือนภัยแอพระดับองค์กร
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
                     นายธนกร ชาลี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) เปิดเผยว่า  บริษัท เอ็มเฟค ได้พัฒนาโซลูชัน “เอ็มดีเฟนซ์ เดอะ ฟิวเจอร์ ออฟ อินเทลลิเจนท์ โปรเทคชัน” (mDefense - The Future of Intelligent Protection)  ที่ใช้เทคโนโลยี  แมชชีน เลิร์นนิ่ง (Machine Learning)  ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในการทำนายและแจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบเกิดขึ้นต่อแอพพลิเคชัน ภายในองค์กรเป็นเจ้าแรกของไทย
               
  เอ็มดีเฟนซ์ (mDefense)  ได้พัฒนาต่อยอดจากซิสโก้ เททเทรชัน แพลตฟอร์ม (Cisco Tetration Platform) ของ ซิสโก้ ที่เปรียบเหมือนถังข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บบันทึกเหตุการณ์การใช้งานโครงข่ายและข้อมูลการใช้งานหรือเปรียบเป็นกล้องวงจรปิดขององค์กรที่สามารถนำมาดูย้อนหลังเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ผิดปกติของการใช้งานในโครงข่ายภายในได้ โดยเอ็มเฟค ได้นำข้อมูลที่ได้จาก ซิสโก้ เททเทรชัน แพลตฟอร์ม ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ มาทำเป็นพรีดิกชั่น (Prediction) หรือการคาดการณ์เพื่อป้องกันผลกระทบอื่นที่จะ   เกิดขึ้นกับธุรกิจ

เอ็มดีเฟนซ์ เป็นโซลูชันอันชาญฉลาดที่สามารถจดจำ เรียนรู้พฤติกรรม ทั้งปกติอย่างการใช้งานทั่วไป และไม่ปกติ เช่น การโจมตีของภัยคุกคามทางไซเบอร์ และไวรัส เรียกค่าไถ่ หรือแรนซัมแวร์ โดยจะวิเคราะห์พฤติกรรมที่อาจส่งผลในด้านลบเป็นภัยคุกคามหรือ เสี่ยงต่อการทำให้เกิดความเสียหายให้ระบบ   เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อธุรกิจ
              
เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มี แอพพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ