ข่าวสหภาพฯ อสมท ขอกสทช ออกเกณฑ์ย้ายมัคต้องเคลียร์หนี้ก่อน - kachon.com

สหภาพฯ อสมท ขอกสทช ออกเกณฑ์ย้ายมัคต้องเคลียร์หนี้ก่อน
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
วันนี้ (13 มิ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายสุวิทย์ มิ่งมล ประธานสหภาพแรงงาน บมจ.อสมท  จำกัด (มหาชน) เข้ายื่นหนังสือกับนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขธิการ กสทช. เพื่อขอให้กสทช.เพิ่มข้อกำหนดที่รัดกุมกรณีการชำระค่าบริการโครงข่ายดิจิตอลทีวี (มัค) โดยสหภาพฯ เห็นว่ากรรมการ กสทช. ควรมีกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนกรณียุติการให้บริการโครงข่ายเพื่อประโยชน์ของทุกสถานีทั้งนี้ กสทช.ควรให้ความชัดเจนว่า หากสถานีโทรทัศน์ต้องการย้ายไปยังผู้ให้บริการโครงข่ายใหม่  แต่ยังมีค่าบริการหรือที่ค้างชำระกับรายเก่า  จะต้องชำระหนี้หรือจะมีแนวทางในการชำระเงินก่อนจะย้ายไปยังผู้ให้บริการโครงข่ายใหม่ เพื่อไม่ให้รัฐเสียประโยชน์
“อสมท มองว่า ผู้ให้บริการมัคล้วนเป็นหน่วยงานของรัฐ การค้างชำระค่าบริการโครงข่ายเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายให้รัฐ ดังนั้น ควรมีกฏที่ชัดเจนหากจะยุติการให้บริการเพื่อเป็นบรรทัดฐานที่ชัดเจนและไม่ละเมิดสิทธิของประชาชน ขณะเดียวกันต้องมีกระบวนการเคลียร์หนี้ที่ชัดเจนก่อนจะย้ายมัค ซึ่งเลขาธิการ กสทช ได้ตอบรับแนวทางของอสมท ว่าเป็นแนวทางที่ดี”ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ตามที่สหภาพฯ อสมท ได้มายื่นเรื่องให้ปรับปรุงแก้ไขกรณีไม่ชำระค่าเช่าโครงข่ายหรือค้างชำระหากจะย้ายมัคจะต้องชำระก่อนจึงจะย้ายผู้ให้บริการได้ ทั้งนี้ ตนจะนำเสนอเรื่องต่อไปยังบอร์ดกสทช.พิจารณาต่อไป โดยเบื้องต้น ตนได้ทำความเข้าใจกับสหภาพอสมท. ว่า ต้องคำนึงถึงกฎหมายและประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ยืนยันกสทช.ไม่ได้เข้าข้างใคร