ข่าวชวนคนไทยออกไอเดียใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม - kachon.com

ชวนคนไทยออกไอเดียใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
นางกานดาศรี   ลิมปาคม  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  ปัจจุบันภาพถ่ายดาวเทียม เป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่มีความสำคัญที่จะทำให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างครอบคลุมในภาพเพียงภาพเดียว ซึ่งจะทำให้สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ในทุกมิติ  โดยเฉพาะมิติทางสังคมเพื่อการวางแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการเกษตร การบริหารจัดการภัยพิบัติ  การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง การวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน สิทธิ์ในที่ทำกิน และสภาพแวดล้อม  

.
เพื่อส่งเสริมการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมในกลุ่มผู้ใช้งานอื่น นอกเหนือจากกลุ่มปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐด้วยกัน   จิสด้า  เปิดโอกาสให้คนไทยได้นำเสนอแนวคิดว่า “ถ้าเรามีภาพถ่ายจากดาวเทียมในพื้นที่ใดก็ได้ เราจะสามารถคิด วิเคราะห์  เพื่อสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างจากภาพที่เรามีอยู่” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” หรือ “ For Better Living” ซึ่ง หมายความว่า “เมื่อคิดและทำแล้วจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดีขึ้นนั่นเอง

 “เราอยากให้มีภาคธุรกิจที่มีการนำภาพไปวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อสนับสนุนงานในภาคต่างๆ เพื่อให้มีข้อมูลที่ดีขึ้น แม่นยำขึ้นหลากหลายขึ้น ได้มารวดเร็วขึ้น  เพื่อเป็นการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทย์ ในการ “สร้างคน” ให้มีอาชีพที่มีรายได้จากการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “เสริมแกร่ง” เพื่อให้ประเทศมีการใช้โซลูชั่นที่ได้จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาเป็นข้อมูลประกอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจากจิสด้า  เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นระบบการแปลผลอัตโนมัติที่สามารถใช้ได้จริง ตอบโจทย์ในภาคส่วนต่างๆ และส่งเสริมให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจงานด้าน image processing รวมถึงสตาร์ทอัพด้านข้อมูล insight analytic   สามารถกรอกรายละเอียดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2sEBc5R  ตั้งแต่วันนี้ – 25 มิถุนายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 141 4920 (คุณกวิน) หรือ https://bit.ly/2xMlYANรูปภาพ