ข่าวกสทช.ยิ้มรับคำสั่งศาลกรณีไทยทีวีเป็นทางออกให้รายอื่น - kachon.com

กสทช.ยิ้มรับคำสั่งศาลกรณีไทยทีวีเป็นทางออกให้รายอื่น
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
วันนี้ (13 มี.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ  เปิดเผยภายศาลปกครองกลางมีคำวินิจฉัยคำร้องที่บริษัท ไทยทีวี ร้องกสทช.ออกคำสั่ง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล และให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตว่า สำนักงานกสทช. ได้รับทราบคำสั่งศาลปกครองกลางแล้ว  โดยจะคัดคำพิพากษาศาลฯ  เสนอต่อที่ประชุมบอร์ดกสทช.วันพรุ่งนี้ (14 มี.ค.)  โดยส่วนตัวพอใจกับคำวินิจฉัยของศาล ซึ่งสำนักงานฯ ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการที่หาทางออกให้ผู้ประกอบการทีวีทุกช่อง

นายฐากร กล่าวว่า  สำนักงานฯ มองว่า เป็นหลักการที่ดี ผู้ประกอบการที่ต้องการจะคืนใบอนุญาต จะได้มีหลักการในการดำเนินการได้  สำหรับการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของบอร์ดกสทช.จะพิจารณาอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม วันนี้เมื่อมีคำพิพากษาออกมาจะทำให้กระบวนการต่างๆ ง่ายขึ้น สิทธิในการที่จะเลิกประกอบการเป็นสิ่งที่ก่อนหน้าที่ไม่มีบรรทัดฐานว่าจะทำได้หรือไม่  หากผู้ประกอบการรายอื่น จะเลิกการให้บริการโดยยกคำพิพากษาครั้งนี้ก็สามารถทำได้  ยกเว้นว่า ถ้ากสทช.ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดทุกประเด็นก็อาจจะต้องรอคำวินิจฉัยในชั้นอุทธรณ์  ส่วนหากใครจะมาร้องว่ากสทช.ไม่ได้ทำตามเงื่อนไขในการประมูล เรื่องนี้ศาลได้มีคำวินิจฉัยแล้วในส่วนความเสียหาย ซึ่งศาลฯ บอกว่า ความเสียหายที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของตัวเอง จะมาเรียกร้องค่าเสียหายคงไม่ได้

นายฐากร กล่าวว่า วันที่ 15 มี.ค.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เชิญสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลไปหารือถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล โดยจะเชิญผู้ประกอบการทุกกลุ่มและกสทช.ไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล