ข่าวอาชีวะขอนแก่นคว้าแชมป์นวัตกรรม  GNSS   - kachon.com

อาชีวะขอนแก่นคว้าแชมป์นวัตกรรม  GNSS  
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
 วันนี้ (12 มกราคม 2561 ) ที่อุทยานรังรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และทรูปลูกปัญญา จัดการแข่งขัน “อาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ” รอบชิงชนะเลิศ  

 ดร.ดำรงค์ฤทธิ์  เนียมหมวด  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จิสด้า กล่าวว่า การดำเนินโครงการแข่งขันในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีให้เยาวชนไทยสายอาชีวะได้แสดงผลงานนวัตกรรม เครื่องมือ เครื่องจักรทางด้านการเกษตร ที่เกิดจากการประดิษฐ์และนำเทคโนโลยีการระบุตำแหน่ง GNSS (Global Navigation Satellite System) มาใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำ และส่งเสริมประสิทธิภาพในกระบวนการทางการเกษตรให้สูงขึ้น   

ทั้งนี้ผลงานที่ได้จากแข่งขันจะนำไปสู่การประยุกต์และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมาจิสด้า ได้ดำเนินกิจกรรมด้านระบบดาวเทียมเพื่อการนำทาง Global Navigation Satellite System (GNSS) มาอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญด้านประยุกต์ใช้งาน GNSS เพื่อยกระดับมาตรฐานของประเทศในด้านการขนส่ง การจัดทำแผนที่มีความถูกต้อง การวางผังเมืองและเขตเศรษฐกิจ 

 ดร.ดำรงค์ฤทธิ์  กล่าวว่า  จิสด้าได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรที่อยู่ในสถานะขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้อาชีพการเกษตรกร ไม่มั่นคง ลูกหลานมีแนวโน้มที่จะไปประกอบอาชีพอื่นแทน จิสด้าจึงเห็นว่าการนำระบบ GNSS แบบพิกัดแม่นยำสูงมาประยุกต์กับเทคโนโลยีการเกษตรจะส่งผลให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน ประหยัดเวลาและแรงงาน ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในยุคThailand 4.0 และรองรับเกษตรกรรม 4.0 รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตเพื่อดึงลูกหลานเกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพถิ่นฐานเดิมได้ 

สำหรับการแข่งขันที่ผ่านมามีทีมผู้ผ่านการเข้ารอบ 6 ทีม ซึ่งทุกทีมจะต้องแข่งขันในเชิงนวัตกรรมด้าน GNSS ซึ่งตลอดระยะเวลาในการทำกิจกรรมน้องๆ เหล่านี้ได้นำเสนอชิ้นงานการพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบ GNSS แบบพิกัดแม่นยำสูงเพื่อเป็นนวัตกรรมสู่ภาคการเกษตรด้วย 

 " ในครั้งนี้มีทีมชนะเลิศในระดับประเทศได้แก่ "ทีมโสเจ๊ง"  กับผลงานชื่อว่า "โดรนพ่นยาเอนกประสงค์ทางการเกษตร"  จากวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  โดยได้รับถ้วยเกียรติยศจากประธานองคมนตรี และเงินทุนการศึกษา พร้อมศึกษาดูงานด้าน GNSS ณ ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนมีนาคมนี้ "  ดร.ดำรงฤทธิ์ฯ กล่าว