ข่าวใช้ฟรี 'พาทีทูโก' รู้จำเสียงพูดฉบับพกพา - kachon.com

ใช้ฟรี 'พาทีทูโก' รู้จำเสียงพูดฉบับพกพา
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
 ดร.วาทยา   ชุณห์วิจิตรา  นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ(สวทช.) เปิดเผยว่า  จาก “ พาที” (Partii) ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย  หรือแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ  ที่เนคเทค ริเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีมากว่า 10 ปี และได้มีการเปิดตัวระบบที่พร้อมให้ต่อยอดนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์ เมื่อ  2 ปีก่อนหน้านี้   ปัจจุบันเนคเทคได้เปิดบริการในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า   “Partii2go”  หรือพาทีทูโก  ซึ่งสามารถทำงานได้แบบออฟไลน์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 


โดยพาทีทูโก( Partii2go) คือ ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทยในเวอร์ชั่นทูโก ที่นำเอาระบบรู้จำเสียงพูดหรือ"พาที" เดิม ซึ่งเคยอยู่บนเซิร์ฟเวอร์   มาประมวลผลอยู่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี หรืองานที่ต้องการความเร็วในการประมวลผล เพราะไม่ต้องส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมาประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์  แต่สามารถประมวลผลภายในอุปกรณ์มือถือได้แบบออฟไลน์  ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างระบบรู้จำเสียงพูดของตัวเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการประมวลผลทางเสียง

ปัจจุบันมีผู้สนใจนำระบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น การควบคุมบ้านอัจฉริยะ   การควบคุมหรือปิด-เปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  การสอนภาษาไทยให้กับเด็ก  ๆ ตามพื้นที่ชายขอบที่อินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึง  และการสั่งอาหาร  

ดร.วาทยา  กล่าวว่า คำว่าทูโก หมายถึง สามารถพกพาได้นำไปใช้ได้ทุกที่  ซึ่งไม่ใช่แค่โมบายอย่างเดียว แต่อนาคตจะสามารถใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้ด้วย เช่น ราสเบอรี่พาย หรือชิปต่าง ๆ โดยหน้าที่ของระบบก็คือการแปลงเสียงพูดเท่านั้น  ส่วนการประยุกต์ใช้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่จะนำเอาไปประยุกต์พัฒนาต่อยอดออกมาเป็นอะไร   โดยเฉพาะเรื่องของไอโอทีหรืออินเทอร์เน็ตออฟธิงค์ที่สร้างออกมาเป็นบริการได้อย่างหลากหลาย 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน  เนคเทค เปิดให้ผู้สนใจ ใช้บริการ "พาทีทูโก"  ฟรี  แค่เข้าไปลงทะเบียนใช้งานที่  partii2go.openservice.in.th   และสร้างรายชื่อคำที่ต้องการ ไม่เกิน 100 คำสั่ง ระบบก็จะประมวลผลออกมาให้นำไปใช้งานต่อได้ทันที