ข่าวโชว์วิจัยใช้ได้จริงในประชุมวิชาการเนคเทค - kachon.com

โชว์วิจัยใช้ได้จริงในประชุมวิชาการเนคเทค
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
วันนี้(11กันยายน 2560)ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) จัดงานประชุมวิชาการ เนคเทคประจำปี 2560 หรือ NECTEC Annual Conference and Exhibition 2017 โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทย์ เป็นประธานเปิดงาน

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทค กล่าวว่า งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด“งานวิจัยใช้ได้จริง สปริงบอร์ดนวัตกรรม” (Practical R&D: Innovation Springboard) เพราะเล็งเห็นว่า เนคเทค ในฐานะศูนย์แห่งชาติที่มุ่งเน้นวิจัยพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการวิจัยเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จะสามารถช่วยพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรม New S-curve ซึ่งในอนาคตจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

โดยปีนี้ เนคเทคได้นำเสนอผลงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตร มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่จะเป็นตัวเร่งสำคัญหรือเปรียบเสมือน สปริงบอร์ด (Springboard) ให้กับทุกภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทย ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 ได้อย่างก้าวกระโดด ภายใต้กรอบวิจัย 5 ด้านของเนคเทคในปัจจุบัน คือ 1) ด้านการเกษตรและอาหาร 2) ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 3) ด้านสุขภาพและการแพทย์ 4) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ 5) ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในงานมีทั้งการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อที่น่าสนใจเช่น การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) โดยเฉพาะในส่วนพื้นที่ ARIPOLIS ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนานิคมนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ (Automation) หุ่นยนต์ (Robotics) และระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) และแนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในอนาคตอันใกล้

สำหรับไฮไลต์นิทรรศการ จะเป็นการนำเสนอผลงานที่สอดคล้องกับการสัมมนาวิชาการ อย่างเช่น Ulife ข้อมูลสุขภาพตลอดช่วงชีวิต(www.ulife.info) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทางด้านข้อมูลสุขภาพที่เชื่อมโยงข้อมูลของผู้ใช้งานผ่านเครือข่ายโมบายแอพพลิเคชั่น ล็อกอินครั้งเดียวผู้ใช้สามารถเชคดูข้อมูลส่วนตัวได้ทุกแอพในเครือข่าย และดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ตลอดเวลา ส่วนพาทีทูโก จะเป็น ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย เวอร์ชั่นล่าสุด ที่ย่อขนาดมาให้บริการแบบฟรี ๆ บนอุปกรณ์พกพา สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมี ระบบถอดความเสียงพูดแบบทันต่อเวลา ซึ่งจะช่วยให้คนพิการทางการได้ยินและผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยินสามารถเข้าใจเนื้อหาข้อมูลในการประชุมสัมมนาหรือสื่อโทรทัศน์ได้ ด้วยการอ่านข้อความที่ได้จากการถอดความเสียงพูด และสถานีประจุยานยนต์ไฟฟ้าแบบหลายหลายหัวจ่ายที่รองรับมาตรฐานการสื่อสารข้อมูล OCPP1.5

อย่างไรก็ดีในงานดังกล่าวยังมีการนำเสนอ 15 ผลงานของเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกในการนำไปต่อยอดในโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ซึ่งเนคเทค ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และมูลนิธิสยามกัมมาจล จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยคัดเลือกมาจาก 200 ผลงานที่เข้าร่วมประกวดโครงงานกับเนคเทค