ข่าวแอปเปิลจัดกิจกรรม Earth Day - kachon.com

แอปเปิลจัดกิจกรรม Earth Day
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
โดยในเช้าวันที่ 21 เมษายน ผู้ใช้งาน Apple Watch ทั่วโลกจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับ Earth Day Challenge เชิญชวนให้ออกไปภายนอกเพื่อชื่นชมธรรมชาติบนโลกใบนี้  พร้อมกับรับ Achievement พิเศษ และสติ๊กเกอร์ ในแอพ  Message  เมื่อออกกำลังกายกลางแจ้ง ครบ 30 นาที  
นอกจากจะได้รับการแจ้งเตือนในวันที่ 21 เมษายนแล้ว ผู้ใช้งาน Apple Watch จะมองเห็น Achievement นี้ในแอพ Activity บน iPhone ซึ่งหากภารกิจนี้ไม่สำเร็จ Achievement นี้จะหายไปในวันที่ 23 เมษายน